Isikuandmete töötlemise poliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika
KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA
Käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika tingimused kehtivad SkyStyle OÜ veebilehel/veebipoes (www.skystyle.eu / www.skyshop.ee ). Privaatsuspoliitika põhimõtted hõlmavad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja töötlemist. Isikuandmeid töödeldakse eranditult kooskõlas õigusaktide nõuetega ja järgides kõiki isikuandmete kaitsmiseks ettenähtud ettevaatusabinõusid. Veebilehte ja veebipoodi kasutades kinnitab klient, et nõustub käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Isikuandmete töötlemine
Veebilehe www.skystyle.eu ja veebipoe www.skyshop.ee isikuandmete vastutavaks töötlejaks on SkyStyle OÜ (registrikood 11269030), registreeritud aadressil Narva maantee 38, 41536 Jõhvi, e-post: info@skystyle.eu .

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefoninumber
E-posti aadress
Elukoha ja/või kauba kohaletoimetamise aadress
Pangakonto number
Ostuandmed
IP-aadress elektrooniliste kanalite kasutamisel
Teave klienditoe poole pöördumiste kohta

Mis on andmetöötluse eesmärk?
Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajalugu (ostukuupäev, toode, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupadest ja teenustest ülevaate saamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi) töödeldakse kaupadega ja teenuste osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrgutunnuseid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse toimimise tagamiseks ning veebilehe kasutamisstatistika andmete kogumiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul reklaamteadete saatmiseks.

Isikuandmete saajad
Isikuandmed edastatakse veebilehe ja veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide probleemide lahendamiseks.

Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress edastatakse kliendi poolt väljavalitud transporditeenuse pakkujale.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe ja veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete paigutamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele
Isikuandmeid hoitakse meie enda serverites, mis asuvad Euroopa Liidu riikide või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe ja veebipoe töötajatel, kes saavad nendega tutvuda, et lahendada saidi ja veebipoe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme ning pakkuda klienditoe teenuseid.
SkyStyle OÜ rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avaldamise eest.
Isikuandmete vaatamine ja muutmine
Oma isikuandmeid saate vaadata ja muuta oma veebipoe kontol. Ostu sooritamisel ilma kasutajakontot loomata pääseb isikuandmetele ligi klienditoe poole pöördudes.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest tugiteenust e-posti teel (info@skystyle.eu).

Säilitamine
Veebilehe või veebipoe konto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhtudel, kui nende andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Makse- ja tarbijavaidluste lahendamisel säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine
Võtke isikuandmete kustutamiseks ühendust klienditoega e-posti teel (info@skystyle.eu). Kustutamistaotlus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul, vastuses taotlusele täpsustatakse andmete kustutamise tähtaeg.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud andmete ülekandmise taotlus vaadatakse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditeenindus kontrollib teie isikut ja teavitab teid asjakohaste isikuandmete ülekandmisest.

Otseturunduse sõnumid
Otseturunduse sõnumite saatmiseks kasutatakse e-posti, aadressi ja telefoninumbrit, kui klient on selleks andnud nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturunduse sõnumeid, tuleb sellest teada anda e-posti teel (info@skystyle.eu).

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe kaudu (aadress: Narva maantee 38, 41536 Jõhvi, e-post info@skystyle.eu). Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).